Badania termowizyjne w budownictwie – korzyści z ich zastosowania


Badania termowizyjne w budownictwie umożliwiają łatwe wykrywanie zimnych punktów w budowanych budynkach, co pozwala na szybkie rozwiązywanie potencjalnych problemów. Technologia ta była w ostatnich latach szeroko stosowana w celu poprawy bezpieczeństwa podczas realizacji projektów budowlanych.

Z łatwością znajdź ukryte problemy cieplne wykorzystując badania termowizyjne w budownictwie

Badania termowizyjne w budownictwie mogą być wykorzystywane do oceny wielu potencjalnych problemów. Może pomóc w identyfikacji braków w izolacji, a także punktów nieszczelności, które mogą wpuszczać wilgoć lub powietrze do konstrukcji. Dzięki wczesnej identyfikacji tych problemów można je skorygować, zanim spowodują dalsze szkody lub staną się kosztownymi w naprawie problemami. Ponadto obrazowanie termowizyjne może być również wykorzystywane do wykrywania obszarów nadmiernej utraty lub przyrostu ciepła w przegrodach zewnętrznych budynku. Informacje te można następnie wykorzystać do wprowadzenia zmian w elementach okien i drzwi, aby służyły one bardziej efektywnie i zapobiegały kosztownym stratom energii.

Termowizja w budownictwie jest niezbędna w nowych domach

Termowizja w budownictwie polega na wykorzystaniu kamery termowizyjnej do „zobaczenia” promieniowania cieplnego emitowanego przez powierzchnie. Najczęstszym zastosowaniem termowizji w budownictwie jest audyt energetyczny, w którym kamery na podczerwień wykorzystuje się do znalezienia miejsc, w których przegrody zewnętrzne budynku (izolacja i ściany zewnętrzne) są nieszczelne, umożliwiając ucieczkę ciepła lub chłodnego powietrza. Inne zastosowania obejmują znajdowanie ukrytych wycieków wody i wykrywanie systemów ogrzewania podłogowego.

Termowizja w budownictwie wykorzystuje technologię podczerwieni do tworzenia obrazu sygnatury cieplnej konstrukcji. Pozwala to na dokładną identyfikację obszarów problematycznych, takich jak wadliwa izolacja lub nieefektywne systemy ogrzewania i chłodzenia. Obrazowanie termiczne można również wykorzystać do weryfikacji efektywności energetycznej nowo wybudowanego budynku.